Müügi- ja tagastustingimused

Müügi- ja tagastustingimused

Kliendil õigus www.ombrello.ee veebilehelt ostetud kaup tagastada ehk veebikeskkonnas sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul hetkest, mil kaup on kliendile tarnitud või üle antud.

Kauba tagastamisel kannab klient tagastamisega seotud kulud (posti kulud, pangateenus jne ). Kui kliendi tellitud kaup ei vasta tellitule või e-poes eksponeeritule, vahetame kauba ringi õige toote vastu või võimaldame kliendil vahetada tellitud toote uue samaväärse toote vastu, sellisel juhul ei lisandu tagastamisega seotud kulusid.

NB! Tagastatud kaup peab olema kasutamata. Toode ei tohi olla kasutatud. Pakend ei tohi olla avatud ega mis tahes muul moel kahjustatud.

Tingimused kehtivad www.ombrello.ee veebilehe klientide (edaspidi Klient) ja www.ombrello.ee haldaja Ombrello OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

Tingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

Tellimus täidetakse ainult pärast makse laekumist kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.
Ombrello OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Ombrello OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Ombrello OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Ombrello OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse ja/või kohtusse.